logotip tvrheinland 

                                                                               Salvador Espriu, 10 (08700) Igualada  Tel: 93 805 55 75 
 - Email: igualada@maristes.cat

                                                                                                     Centre concertat per la Generalitat de catalunya

xerradainformativa

escola

Consell Escolar

  • PDF

eleccions ce

 

DOCUMENTACIÓ CONSELL ESCOLAR:

CALENDARI-CONVOCATÒRIA-PROCÉS: 

https://issuu.com/pept/docs/calendari_electoral

NORMES DE PROCEDIMENT: 

https://issuu.com/pept/docs/-normes-de-procediment

SOL·LICITUD:

https://issuu.com/pept/docs/sol__licitud_candidatura_consell_es

Política de Qualitat

  • PDF

  marca eduqatia FUNDACIÓ CHAMPAGNAT MARISTES IGUALADA

MISSIÓ

Proposar un servei educatiu integral als infants i joves inspirat en l’ideari marista, on germans i laics en col·laboració, amb el seu exemple i atenció a l’altre, asseguren la seva posada en pràctica amb una dedicació especial a la infància en dificultat, sigui quin sigui el país o tipus d’obra.

Estar atents als canvis i reptes que des del punt de vista educatiu, social i pastoral ens planteja el món d’avui, promovent iniciatives innovadores.

Desenvolupar la nostra missió en xarxa i en col·laboració amb el conjunt de les Obres de la Província, a partir de la dimensió europea de L’Hermitage i la seva diversitat.

 

 

VISIÓ
Volem obres atentes a les necessitats dels infants i joves, en les quals ells se sentin acollits, escoltats i reconeguts.
Volem obres on les famílies, com a primeres educadores dels seus fills i filles, se sentin escoltades i acompanyades i participin activament en l’educació dels seus fills i filles.
227Volem obres obertes al món i a les seves transformacions, sensibles als més necessitats, atentes per donar les pautes necessàries per a la construcció de persones solidàries, amb un sentit crític respecte de la societat d’avui, respectuosos amb la naturalesa, protagonistes de la seva pròpia educació, que treballin per una major justícia social.
Volem obres que tinguin en compte la dimensió global de la persona sense oblidar la seva sensibilitat espiritual, facilitant el descobriment i l’aprofundiment en el missatge d’amor de l’Evangeli, on els infants i joves donin testimoni dels valors maristes i visquin la seva fe amb obertura ecumènica.
Volem obres en les quals es reconegui una comunitat cristiana on la fe es visqui, es testimoniï, se celebri, s’expressi i sigui motor de la comunitat educativa.
Volem obres que afavoreixin la identificació de tots els membres de la comunitat educativa amb els trets del carisma marista de Champagnat.
200Volem obres on es visqui la coresponsabilitat entre germans i laics, a tots els nivells.
Volem obres atentes a la formació contínua dels seus educadors i educadores perquè desenvolupin una acció pedagògica innovadora i de qualitat.
Volem obres on es cuidi la formació en l’esperit i la identitat maristes dels seus educadors i educadores, inspirats per l’exemple de Maria: presència, escolta, disponibilitat i esperit de família.
Volem obres capaces de formar els seus futurs líders, on s’afavoreixi la implicació de les persones amb una acció educativa i pastoral en sintonia amb els temps actuals.
Volem obres en les quals es garanteixi la seva viabilitat econòmica i la seva sostenibilitat.
Volem obres en les quals es desenvolupi la capacitat de col·laboració i intercanvi entre els diferents organismes i obres (escolars i socials) de cada país, aportant des de la seva pròpia realitat i enriquint-se amb la dimensió europea de la Província.
Volem obres en les quals es desenvolupin estratègies de suport als responsables de la seva direcció, fomentant-ne el sentiment de pertinença.
Volem obres que siguin llocs de transmissió del carisma de Champagnat i de la universalitat del seu missatge.
Volem obres que siguin un model de referència per a les institucions educatives i religioses, amb una identitat marista pròpia, innovadora i reconeguda per la seva qualitat educativa i per la qualitat de la seva gestió.
Volem obres obertes a les aportacions de les institucions civils i religioses del nostre entorn amb les quals ens relacionem.

 

VALORS
 
Creiem en:
•       L’assumpció de responsabilitats i la presa de decisions en els diferents nivells.
•       Un acompanyament proper de les persones i de les obres.
•       L’atenció a les persones, el diàleg i l’escolta activa, com a manera de ser i com a actituds que
         formen part de la nostra organització.
•       La sensibilitat i l’obertura a les necessitats dels infants i joves d’avui, especialment
         en situacions de pobresa i marginació.
•       Un ús evangèlic dels béns al servei de les persones i de les obres.
•       El treball en equip, com a instrument habitual de funcionament.
•       Un ideari de servei, de col·laboració i de no competència entre les persones.
•       La feina ben feta.
•       L’obertura al canvi i la millora continuada de la nostra organització.
•       L’ús d’eines de gestió que aporten rigor al nostre treball: planificació, avaluació, seguiment i sistematització.

Fem Pastoral

  • PDF

tit escola pastoral

 

 

fempastoral

Calendari ESO

  • PDF

                         tit calendari eso

 

                                          Calendari activitats ESO curs 2016 -17 - 1r a 4t ESO 


                                                     

vtn

extraescolarsbanner

image001

mxi logos versions cmyk-01

 MEDIACIÓ
You are here