logotip tvrheinland 

                                                                               Salvador Espriu, 10 (08700) Igualada  Tel: 93 805 55 75 
 - Email: igualada@maristes.cat

                                                                                                     Centre concertat per la Generalitat de catalunya

xerradainformativa

ETAPA Infantil

ETAPA Infantil (0)

DESCRIPCIÓ:

L'educació infantil és l'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos:

  • primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i
  • segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys).

Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per  l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

CONTINGUTS:

Àrees de coneixement

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges

ACCÈS:

Vies accés

Els infants es poden preinscriure l’any que compleixen 3 anys.

CONTINUÏTAT:

Un cop acabat el segon cicle de l’educació infantil (de 3 a 6 anys), l’alumnat ha de continuar els estudis d’educació primària (de 6 a 12 anys).
 

vtn

extraescolarsbanner

image001

mxi logos versions cmyk-01

 MEDIACIÓ
You are here