logotip tvrheinland 

                                                                               Salvador Espriu, 10 (08700) Igualada  Tel: 93 805 55 75 
 - Email: igualada@maristes.cat

                                                                                                     Centre concertat per la Generalitat de catalunya

xerradainformativa

ETAPA Primària

ETAPA Primària (0)

DESCRIPCIÓ:

L'educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat, i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l'arrelament.

CONTINGUTS:

Àrees de coneixement

  • Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Vall d'Aran
  • Llengua estrangera
  • Coneixement del medi natural, social i cultural
  • Educació artística
  • Educació física
  • Matemàtiques
  • Educació per a la ciutadania i els drets humans (en el cicle superior)
  • Religió

ACCÈS:

Vies accés

Es pot matricular al primer curs d'educació primària l'alumnat que compleix 6 anys durant l'any natural en què s’inicia el curs i el que té una altra edat i procedeix del darrer curs d'educació infantil.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció; és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

CONTINUÏTAT:

Un cop acabada l’educació primària, l’alumnat ha de continuar els estudis d’educació secundària obligatòria (ESO).

vtn

extraescolarsbanner

image001

mxi logos versions cmyk-01

 MEDIACIÓ
You are here